FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt05/09/2013

Preskription av falsk respektive obefogad angivelse

Hej ! Har blivit polisanmäld på för mig falska grunder. Anmälan är nedlagd.. För att göra en motanmälan blir min fråga: Finns det någon tidsfrist från nedläggning till motanmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om preskription av brott hittar du i Brottsbalken 35 kap, se https://lagen.nu/1962:700.

Brottet som din anmälan kommer att handla om är antingen falsk angivelse eller obefogad angivelse (BrB 15 kap 6§). Obefogad angivelse och ringa fall av falsk angivelse preskriberas efter två år från det att brottet begicks. Falsk angivelse av normalgraden preskriberas efter fem år (BrB 35 kap 1§).

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo