Preskription av falsk angivelse

2015-03-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur många år kan anmäla personen i efterhand för falsk angivelse?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. När en viss tid passerat från det att brottet begicks, så kan en åklagare inte längre åtala en person som misstänks ha utfört den brottsliga gärningen. Detta betyder att personen inte kan dömas till en påföljd för brottet. Denna så kallade preskriptionstid varierar från brott till brott. Ett brott som falsk angivelse kan leda till fängelse i högst två år (15 kap. 6 § brottsbalken). För ett brott med detta fängelsemaximum så är preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § 1 st.) Detta innebär att när dessa fem år passerat, så kan personen inte dömas till en påföljd för falsk angivelse och i ett sådant fall finns det ingen mening med att anmäla personen. För att preskription inte ska inträda krävs att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtalet för brottet. Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §). Att nya bevis uppkommer påverkar i sig inte preskriptionstiden. Emellertid kan de nya bevisen leda till att ett åtal väcks och när man erhåller del av åtalet så förhindras preskription av brottet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll