Preskription av ett skuldebrev

2017-03-01 i Preskription
FRÅGA
I samband med att vi köpte vårt gemensamma hus lånade jag pengar av min sambo och vi skrev ett skuldebrev på detta. Vi är nu gifta, min man har barn sedan ett tidigare äktenskap.Vad gäller för skuldebrevet? Är preskriptionstiden 10 år? Eller har något förändrats när vi nu är gifta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldebrevet mellan dig och din make preskriberas efter 10 år ifall inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker ifall 1) din make på något sätt erkänner skuldebrevet genom att t.ex. betala av en del av skulden, 2) du ger ett skriftligt krav till din make om fordrans existens, 3) du väcker talan mot din make om fordran (5 § preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar preskriptionstiden på 10 år om på nytt.

Faktumet att ni är gifta ändrar inte detta.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95792)