Preskription av ett skuldebrev

2017-03-01 i Preskription
FRÅGA
I samband med att vi köpte vårt gemensamma hus lånade jag pengar av min sambo och vi skrev ett skuldebrev på detta. Vi är nu gifta, min man har barn sedan ett tidigare äktenskap.Vad gäller för skuldebrevet? Är preskriptionstiden 10 år? Eller har något förändrats när vi nu är gifta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldebrevet mellan dig och din make preskriberas efter 10 år ifall inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker ifall 1) din make på något sätt erkänner skuldebrevet genom att t.ex. betala av en del av skulden, 2) du ger ett skriftligt krav till din make om fordrans existens, 3) du väcker talan mot din make om fordran (5 § preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar preskriptionstiden på 10 år om på nytt.

Faktumet att ni är gifta ändrar inte detta.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88273)