Preskription av ett skuldebrev

I samband med att vi köpte vårt gemensamma hus lånade jag pengar av min sambo och vi skrev ett skuldebrev på detta. Vi är nu gifta, min man har barn sedan ett tidigare äktenskap.

Vad gäller för skuldebrevet? Är preskriptionstiden 10 år? Eller har något förändrats när vi nu är gifta?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skuldebrevet mellan dig och din make preskriberas efter 10 år ifall inget preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker ifall 1) din make på något sätt erkänner skuldebrevet genom att t.ex. betala av en del av skulden, 2) du ger ett skriftligt krav till din make om fordrans existens, 3) du väcker talan mot din make om fordran (5 § preskriptionslagen). Om ett preskriptionsavbrott sker börjar preskriptionstiden på 10 år om på nytt.

Faktumet att ni är gifta ändrar inte detta.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”