Preskription av CSN-skuld

Jag tog ett litet studielån från CSN i början på 70-talet. Jag flyttade utomlands 1976 och skrev ut mig från Sverige samtigt. Jag har bott och jobbati Spanien, Grekland och nu senast i England. Jag bor fortfarande i England. Under alla dessa år har jag inte hört något från CSN. För några veckor sedan fick jag brev från CSN till min address i England om mitt studielån. Jag har nu fått ett brev om inkasso med massor av extra tillägg för kravbrev som jag inte har fått, admin kotnader etc. Jag undrar om det inte finns en preskriptionstid på detta låm?

Med vänliga hälsningar

Mats Wivesson

mobw4318@gmail.com

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 6 kap. 12 § studiestödslagen följer att preskriptionstiden för CSN-skulder är 25 år. Denna tid räknas från det att en fordran om återbetalning eller ett återkrav av studiestöd har skickats. Av propositionen följer att bestämmelsen dock bara gäller fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Avgörande för dig är om det kan anses ha skett något preskriptionsavbrott under tiden du har varit utomlands. Om påminnelse har skickats och räknats som mottaget av dig har preskriptionsavbrott skett. Preskriptionstiden börjar då räknas om från varje gång du har mottagit ett kravbrev, och då är skulden eventuellt inte preskriberad.

Du beskriver att det har skickats ett antal kravbrev som du inte har fått. Det är CSN som står risken för att breven har nått fram. De ska även kunna bevisa att du mottagit breven. Däremot måste CSN inte visa att du faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären (dvs du) har mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).

Just eftersom att du lämnat landet och dessutom bott i flera olika länder, har det ju varit svårt för kravbreven att nå dig. Det är svårt att säga vems ansvar detta står på. Om du med "skrev ut dig från Sverige" menar att du sedan 1976 inte längre varit folkbokförd och inte haft någon adress här i landet, bör CSN vid eventuell domstolsprocess misslyckas med att bevisa att det är ditt ansvar de icke mottagna kravbreven ligger på. Då har skulden också preskriberats och du ska inte behöva betala tillbaka. Av omständigheterna som angivits är detta dock svårt att avgöra.

Hoppas att det här åtminstone var till viss hjälp!

Med vänliga hälsningar,


Franziska BrüggemannRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo