Preskription av CSN lån

2017-01-30 i Preskription
FRÅGA
Hej,Jag bor utomlands sedan 1981. Fick ett brev fran CSN haromdagen angaende ett studielan jag trydligen tog ut nan gang pa 70-talet. Hade totalt glomt bort det och har inte hort ett ord fran dom sen jag flyttade hit. Ingenting innan dess heller for den delen sa vitt jag minns. Alltsa 36 ar sen jag flyttade och runt 40 ar sen jag tog ut lanet. Allt jag har hittat hittills pa egen hand pekar mot att det skulle ha preskriberats efter 25 ar. Det ar ingen stor summa men som jag ser det sa vill jag inte betala om det enligt lag skulle ha preskriberats for 15 ar sen. Vad ar eran asikt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det stämmer som du säger att preskriptionstiden för återbetalning av studielån och återkrav av studiestöd från CSN är 25 år. Detta gäller sedan år 2011 enligt 6 kap. 12 § studiestödslagen som du finner här. Innan dess gällde en 10 årig preskriptionstid. Preskriptionstiden börjar löpa från det att den sista utbetalningen skedde. Om det inte har skett någon preskriptionsavbrott preskriberades alltså din skuld 10 år efter din sista utbetalning.

Har preskriptionsavbrott däremot skett, började som huvudregel ny preskriptionstid att löpa då. Preskriptionsavbrott kan ske på flera sätt enligt 5 § preskriptionslagen, som du hittar här. Ett exempel är en påminnelse från CSN.

Genom en negativ fastställelsetalan kan du yrka att skulden är preskriberad. Tingsrätten kan då enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken fastslå huruvida rättsförhållandet består eller inte. Kravet för att Tingsrätten ska ta upp talan är att det råder ovisshet kring rättsförhållandet, dvs. ovisshet kring huruvida skulden består eller inte mellan dig och CSN, och att ovissheten är till nackdel för dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95762)