Preskription av byalags fordran för drift av väglyse

Är man enligt lag tvungen att betala årsavgift till ett byalag för drift av väglyse i detta fall, dessutom för 10 år bakåt i tiden?

Lawline svarar

Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL, är tillämplig. När det har gått tio år har fordran preskriberats, och då förlorar byalaget rätten att kräva ut sin fordran, 2 och 8 §§ PreskrL. Svaret är alltså nej. Fordran preskriberas dock inte om du på något sätt erkänt fordringen under dessa tio år, om du får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från byalaget eller om byalaget inlett ett förfarande i exempelvis domstol eller hos Kronofogdemyndigheten angående fordran mot dig. I så fall avbryts preskriptionen och en ny preskriptionstid börjar löpa, 5-6 §§ PreskrL. Om det emellertid handlar om en avgift som gäller för byalagets uträttade tjänster UNDER tio år fram till dags datum så har naturligtvis fordran inte preskriberats. Om du undrar över byalagets rätt att debitera dig och anser att det inte föreligger någon överenskommelse mellan dig och byalaget som berättigar dem till detta, föreslår jag att du frågar byalaget.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo