Preskription av brott och skadestånd

2016-06-26 i Preskription
FRÅGA
Hej, finns det någon preskriptionstid på en fälld dom där förövaren var 100% skyldig?En fälld person som aldrig betalat ut något i detta fall efter beslut om "skadestånd/ersättning"?Det finns ett avsnitt i domen som kommer att kräva juridisk kompetens inom närmaste tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns olika preskriptionstider för olika brott vilka finns reglerade i 35 kap. 1 § brottsbalken. Således blir det svårt att nämna preskriptionstiden eftersom det inte framgår vilket brott förövaren har dömts för.

Ett skadestånd preskriberas inte för att straffet på grund av brottet preskriberas. Skadestånd preskriberas som vanliga civilrättsliga fordringar enligt preskriptionslagen. Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år om inte preskriptionen avbryts. Preskriptionen kan avbrytas på flera olika sätt, till exempel genom att gäldenären (den som ska betala) mottager kravbrev från borgenären (den som ska få betalt) eller att gäldenären på något sätt erkänner fordringen gentemot borgenären.

Ifall preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid att löpa. Således är det i teorin möjligt att en fordran finns i all evighet så länge preskriptionsavbrott sker.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (568)
2021-01-15 Vad är giltighetstiden för tillgodokvitton?
2021-01-14 Bör jag bestrida återbetalning för ett CSN-lån som bör vara preskriberat?
2020-12-31 Preskriptionsavbrott.
2020-12-30 Preskription av konsumentfordran

Alla besvarade frågor (88087)