FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/02/2015

Preskription av brott m.m.

Hej

Har 2 st frågor

1.Om en person är lyst för lite bedrägerier och håller sig undan hur länge måste den personen vara undan för att det ska läggas ner? Och från vilken datum det räkans? Vad händer om nya bevis kommer upp?

2.Om en person är dömd till 2 års fängelse och håller sig undan kan den domen preskiberas? I så fall hur länge måste man vänta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns stadgat i lag hur lång preskriptionstiden är för olika brott. Hur lång preskriptionstiden är beror i huvudsak på vilken påföljd som följer på brottet. Straffskalan för bedrägeri sträcker sig till fängelse i två år (9 kap. 1 § brottsbalken). Är det fråga om grovt bedrägeri, är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §). Preskriptionstiden för ett brott där det svåraste straffet är fängelse i maximalt två år, är fem år (35 kap. 1 § 2 p.). Detta innebär att när dessa fem år passerat, så kan du inte dömas till en påföljd för bedrägeri. Skulle det handla om grovt bedrägeri, är preskriptionstiden tio år. För att preskription inte ska inträda krävs att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtalet för brottet. Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §). Att nya bevis uppkommer påverkar i sig inte preskriptionstiden. Emellertid kan de nya bevisen leda till att ett åtal väcks och när du erhåller del av åtalet så förhindras preskription av brottet.

Vad gäller utdömd fängelsepåföljd, bortfaller denna om domen inte börjat verkställas inom en viss tid efter det att domen vann laga kraft. För en påföljd om två års fängelse är preskriptionstiden tio år (35 kap. 8 §), det vill säga så krävs det att personen ifråga håller sig undan domens verkställande i tio år efter att domen vann laga kraft (vilket vanligen är tre veckor efter att domen avkunnats).

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo