Preskription av brott m.m.

2015-02-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Har 2 st frågor 1.Om en person är lyst för lite bedrägerier och håller sig undan hur länge måste den personen vara undan för att det ska läggas ner? Och från vilken datum det räkans? Vad händer om nya bevis kommer upp?2.Om en person är dömd till 2 års fängelse och håller sig undan kan den domen preskiberas? I så fall hur länge måste man vänta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns stadgat i lag hur lång preskriptionstiden är för olika brott. Hur lång preskriptionstiden är beror i huvudsak på vilken påföljd som följer på brottet. Straffskalan för bedrägeri sträcker sig till fängelse i två år (9 kap. 1 § brottsbalken). Är det fråga om grovt bedrägeri, är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst sex år (9 kap. 3 §). Preskriptionstiden för ett brott där det svåraste straffet är fängelse i maximalt två år, är fem år (35 kap. 1 § 2 p.). Detta innebär att när dessa fem år passerat, så kan du inte dömas till en påföljd för bedrägeri. Skulle det handla om grovt bedrägeri, är preskriptionstiden tio år. För att preskription inte ska inträda krävs att den misstänkte häktas eller erhåller del av åtalet för brottet. Preskriptionstiden räknas från den dagen då brottet begicks (35 kap. 4 §). Att nya bevis uppkommer påverkar i sig inte preskriptionstiden. Emellertid kan de nya bevisen leda till att ett åtal väcks och när du erhåller del av åtalet så förhindras preskription av brottet.

Vad gäller utdömd fängelsepåföljd, bortfaller denna om domen inte börjat verkställas inom en viss tid efter det att domen vann laga kraft. För en påföljd om två års fängelse är preskriptionstiden tio år (35 kap. 8 §), det vill säga så krävs det att personen ifråga håller sig undan domens verkställande i tio år efter att domen vann laga kraft (vilket vanligen är tre veckor efter att domen avkunnats).

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82663)