Preskription av brott

2017-02-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejVad är syftet, vitsen med preskriptions tid.Varför ska man inte kunna döma någon om man efter preskriptions tiden har hittat den skyldige och löst falletTacksam för svar.VänligenPeter Westrup
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det är en intressant, men inte alldeles lättbesvarad fråga.

En anledning bakom preskriptionstid för brott kan vara att det framstår som mindre meningsfullt att straffa ett brott om det förflutit lång tid mellan gärningen och straffet. Då kan det tänkas att de berörda ägnar mindre tanke åt det hända.

En annan aspekt kan vara att det är svårare att bevisa brott desto längre tid som går.

En tredje aspekt kan vara en ekonomisk sådan, dvs att man inte vill spendera pengar på gamla brott när de istället kan läggas på nya.

Där fick du några tips på hur man kan tänka kring varför vi har preskriptionsregler, hoppas det hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88218)