Preskription av brott

2015-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,jag är anklagad för bedrägeri och urkundsförfalskning. En vän tog ett lån åt mig, jag har hela tiden betalat tillbaka på lånet, men när min vän insåg att jag hade en kronofogdeskuld ville han inte bli stående med lånet och hävdar nu att jag tagit det i hans namn. Brotten jag är anklagad för skulle ha skett i november-december 2012.Även om rätten skulle tro på honom gällande urkundsförfalskning, så har jag nästan betalat tillbaka lånet (dvs ingen ekonomisk skada är skedd), har aldrig tänkt tjäna ngr pengar på min vän etc.Målet blev nyligen inlämnat till tingsrätten. Är inte dessa påstådda brott redan preskiberade?Finns det ngt sätt man kan söka om avskrivning pga preskriptionstid innan huvudförhandlingen?Pga de hot jag och min familj drabbats av från min (fd) vän vill jag undvika ett möte i huvudflrhandling i möjligaste mån.Med hopp om hjälp
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Preskriptionstid för brott fastslås i brottsbalkens 35:e kapitel (se här). Vad gäller bedrägeri och urkundsförfalskning så är båda dessa brott vars straffskala sträcker sig upp till två år, brottsbalken 9 kap 1 § och 14 kap 1 §. Därmed är preskriptionstiden för brottet fem år, se 35 kap 1 § p 2. Om det skulle vara så att det inte rör sig om stora belopp och att brottet är att betrakta som ett ringa sådant är maxstraffet dock endast sex månader, se 9 kap 2 § och 14 kap 2 §. Om de brott du anklagas för är att anse som ringa är preskriptionstiden för brotten endast två år. Om du inte fick information om att åtal väckts förrän januari 2015 eller senare är alltså dessa brott preskriberade.

Dessvärre innebär inte detta att tingsrätten kommer att avskriva målet utan huvudförhandling. Enligt rättegångsbalken 45 kap 10a § kan mål avgöras utan huvudförhandling om någon av de punkter som nämns där är uppfyllda. Den första punkten kan användas om brottet skulle vara preskriberat, men i ditt fall går det inte att avgöra om så är fallet utan en huvudförhandling. Preskriptionstiden beror ju på om brotten är att anse som ringa eller inte. Detta är inte något som tingsrätten kan avgöra utan huvudförhandling.

Om det går till huvudförhandling och du känner en stark och påtaglig rädsla för att närvara i rättssalen tillsammans med din fd vän kan domarna besluta att någon av er istället ska delta via videolänk, se rättegångsbalken 5 kap 10 §. Du eller din försvarare (som du har rätt att ha vid din sida, se 21 kap 3 §) kan begära detta men det är inte säkert att domarna tycker att det är nödvändigt.

Hoppas du fick svar på dina funderingar. Återkom gärna om det är något mer du undrar över.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2620)
2021-06-21 Uppsåt- och oaktsamhetskravet samt olika brottsformer
2021-06-19 Krävs åtalsförordnande för att åtala en gärning som är straffri i ett visst land, men motsvarar brott i Sverige?
2021-06-17 Hur länge syns en straffvarning i belastningsregistret?
2021-06-13 Påverkar prick i registret min framtid?

Alla besvarade frågor (93337)