Preskription av borgensåtagande

Hej

Jag har varit borgenär på en företagslån i en bank, år 2007 har jag skrivit borgenär papper, årsskiftet 2009-2010 har företaget gått i konkurs, jag har flyttat år 2013 till utlandet, under tiden jag var inte kontaktat av banken, nu har banken kontaktat mig via inkasso och mattat på ränta fast det har gått över 11 år, är det preskriberat eller inte. Hur ska jag göra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har ingått ett borgensåtagande, det vill säga att du har åtagit att betala lånet ifall bolaget inte kan betala. Ett borgensåtagande omfattas av preskriptionslagen, se 1 § preskriptionslagen. Preskription är en juridisk term som syftar på att banken förlorar rätten att göra borgensåtagandet gällande. Med preskriptionstid menas den tidpunkt då ovanstående inträffar. Preskriptionstiden är normalt tio år, 2 § preskriptionslagen. Undantag görs för konsumentfordringar där preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionstiden börjar löpa från och med att man har ingått borgensåtagandet.

Preskription kan avbrytas på flera sätt, 5 § preskriptionslagen. Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden börjar löpa på nytt. Ett avbrott kan göras genom att banken skickar en skriftlig påminnelse om borgensåtagandet. I ditt fall så har det gått över 11 år sen du ingick borgensåtagandet och banken har inte skickat någon skriftlig påminnelse till dig om borgensåtagandet under den tiden. Därför är borgensåtagandet preskriberad och banken kan inte göra den gällande.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss

Vänligen

Alejandra VasquezRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo