Preskription av betalningsansvar

2020-06-30 i Preskription
FRÅGA
Dom föll 2011 nu kommer kronofogden 9 år senare och vill ha betalt
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt vad din fråga är men jag har tolkat det som att domstolen meddelade en dom för nio år sedan och nu har Kronofogdemyndigheten kontaktat dig med krav på betalning av en skuld i följd av domen. Jag tänker att du förmodligen vill veta om myndigheten kan kräva betalning efter nio år, alltså om skulden inte är preskriberad.

Hur lång tid tar det innan en skuld preskriberas?

Reglerna om preskription vid betalningsansvar finns bland annat i Preskriptionslagen. Svaret på denna frågan varierar beroende på vilken typ av skuld det gäller:

- Preskriptionstiden är tre år för konsumentfordringar (2 § andra stycket Preskriptionslagen)

- Preskriptionstiden är tio år för övriga fordringar, såsom exempelvis en skuld till en privatperson (2 § första stycket Preskriptionslagen)

- När det gäller fordringar som grundar sig på skadestånd på grund av brott preskriberas inte fordran före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga (3 § Preskriptionslagen)

- De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år, dock kan Skatteverket begära att preskriptionstiden förlängs när det gäller skatteskulder (3 § tredje stycket lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.)

Preskriptionen kan avbrytas

Preskriptionen kan avbrytas, s.k. preskriptionsavbrott, vilket innebär att en ny räkning av preskriptionstiden börjar från och med det datumet då preskriptionen avbryts (6 § Preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott är alltså en handling som förlänger preskriptionstiden. Preskriptionsavbrott kan se på olika sätt:

- genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären

- genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären

- genom att borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller åberopar fordringen gentemot gäldenären hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen)

Slutsats

Beroende på vilken typ av skuld och om preskriptionen har avbrutits innan så kan preskriptionstiden variera. Om preskriptionen har passerats så behöver du inte betala skulden. Om du anser att Kronofogdemyndighetens krav är felaktigt så kan du invända mot det genom att bestrida kravet. Detta gör du genom att skriva ett brev där du anger:

- vad som är felaktigt med kravet (exempelvis att skulden är preskriberad)

- ditt namn

- ditt personnummer

- målnumret som står i brevet

Brevet skickar du senare till Kronofogdemyndigheten innan kravet ska vara betalt, d.v.s. innan förklaringstiden går ut. Betaldatumet hittar du i brevet. Mer information om hur detta går till finns på myndighetens hemsida.

Hoppas att mitt svar var till någon hjälp! Återkom gärna om du har ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (575)
2021-02-26 Preskriptionstid för en 9 år gammal faktura
2021-02-26 Hur långt efter en skulds uppkomst kan jag behöva betala?
2021-02-21 När inträder preskription?
2021-01-29 Vad är preskriptionstiden för skadestånd?

Alla besvarade frågor (89948)