Preskription av begäran om bodelning

2016-11-29 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar skilde sig 1980. Min pappa flyttade till USA och dog där 2001. De gjorde aldrig någon bodelning. Vi är tre biologiska syskon. Kan vi begära ut den del av min fars ägande som han aldrig tog ut?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Regler om bodelning behandlas i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) här. Då ett äktenskap tar slut ska bodelning alltid genomföras (se 9 kap 1 § ÄktB här). Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för möjligheten att begära bodelningen men det har i praxis fastställts att då en make förhållit sig passiv till bodelningen under en längre tid detta kan tolkas som en eftergift av anspråket.

Det finns en del rättsfall som har tagit upp denna fråga, bland annat NJA 1937 s. 180.

I rättsfallet hade en av makarna flyttat till USA, utverkat äktenskapsskillnad och gift om sig. Knappt femtio år efter hennes flytt till USA avled makan, varvid hennes arvingar riktade anspråk om hennes bodelning. HD kom i det fallet fram till att rätten att begära bodelning var eftergiven, och arvingarnas käromål avslogs.

Även i rättsfallet NJA 1993 s. 570 bedömdes den ena makens begäran om bodelning vara eftergiven, då makan i det fallet begärde bodelning 24 år efter skilsmässan.

I rättsfallet NJA 2009 s. 437 begärdes bodelning tio år efter äktenskapsskillnaden. I detta fall fann HD att begäran om bodelningen inte var eftergiven.

Sammanfattningsvis finns inget direkt svar på din fråga då det inte finns någon reglering i lag om detta, utan rätten får i varje enskilt fall pröva huruvida begäran om bodelning ska anses vara eftergiven eller inte. De två sakerna som huvudsakligen är relevanta för bedömningen är dock hur lång tid det har gått och anledningen till att man tidigare inte begärt bodelning.

Jag hoppas du blev nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2651)
2020-10-28 Med vilket belopp ska sambon lösas ut från den gemensamma bostaden?
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?

Alla besvarade frågor (85477)