Preskription av banklån

2015-02-05 i Preskription
FRÅGA
Hej! Jag har haft en skuld till Swedbank sen ca: 20 år tillbaka som inte har blivit reglerad pgr, av många orsaker. vid årsskiftet avslutade Swedbank kontot o jag blev glad, jag trodde att skulden var preskriberad efter så många år, i dag fick jag brev från Intrum Justitia att dom har övertagit skulden från Swedbank o kräver mig på hela beloppet + ränta vad ska jag göra?
SVAR

Den som har en fordran kan kräva att få betalt på förfallodagen. Ytterst kan borgenären även söka om kronofogdemyndighetens hjälp att driva in fordran. En fordran kan preskriberas enligt preskriptionslagen, som du kan hitta här. Banklån preskriberas enligt 2 § efter 10 år. Det man bör notera är att preskriptionstiden löper från dagen då fordran uppstod eller det senaste preskriptionsavbrottet, 6 §. En fordran kan därför hållas vid liv oändligt om ett preskriptionsavbrott inträffar innan fordran har preskriberats, dvs. mer än 10 år efter det senaste preskriptionsavbrottet.

Ett preskriptionsavbrott kan enligt 5 § ske på flera olika sätt.

Om du erkänner skulden genom att betala ränta eller amorteringar, lovar betala eller ber om en avbetalningsplan. Om du får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären.Om Borgenären gör fordringen gällande rättsligt vid domstol eller kronofogdemyndigheten.

Det som kommer att vara avgörande är alltså om du har fått påminnelser eller betalat rätnta på lånet osv.

Om ett preskriptionsavbrott har skett har fordran alltså inte preskriberats och den nya borgenären kommer att kunna kräva betalning. Det kan borgenären göra genom att söka om betalningsförläggande hos kronofogdemyndigheten som om de bifaller ansökan kommer att verkställa utslaget, ytterst genom utmätning av din egendom enligt utsökningsbalken.

Om ett preskriptionsavbrott inte har skett i tid innebär det att borgenären inte längre kan göra fordran gällande, 8 §. Du bör då underrätta borgenären om din inställning till skulden. Väljer de att ändå söka om betalningsföreläggande kommer du att få bestrida kravet. Kronofogdemyndigheten kan inte bevilja en ansökan om betalningsföreläggande om svaranden bestrider anspråket. Borgenären kommer då att få välja om de vill att ärendet överförs till tingsrätten som kommer att få ta ställning till om fordran kan göras gällande eller om den är preskriberad.

Vänligen,

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81763)