Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen

2022-01-15 i Preskription
FRÅGA
Är preskriptionslagens regel om preskriptionsavbrott en allmän rättsregel som även gäller för annat än ekonomisk fordran t ex överklagan av byggnadslov?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett preskriptionsavbrott innebär en handling som förlänger preskriptionstiden. Man kan säga att handlingen avbryter preskriptionen och får den att "starta om" på nytt. Preskriptionsavbrott kan exempelvis ske genom att gäldenären lovar att betala, betalar ränta eller amortering eller på något annat sätt "erkänner" fordringen gentemot borgenären. Det kan även ske om gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordran från borgenären eller om borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller liknande (5 § preskriptionslagen). Alla dessa handlingar utgör alltså preskriptionsavbrott och gör så att skulden inte preskriberas. Varje gång det genomförs ett preskriptionsavbrott av något slag börjar preskriptionstiden att löpa på nytt. Så fort preskriptionstiden löpt ut och skulden är preskriberad kan borgenären inte kräva in sin skuld från gäldenären.

Enligt 1 § preskriptionslagen, är lagen endast tillämplig när det kommer till fordringar. Lagen går därför inte att tillämpa på beslut om exempel byggnadslov

Hoppas du fick vägledning i din fråga.

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (617)
2022-01-22 När preskriberas en fordran avseende hyra av ett källarförråd i en bostadsrättsförening?
2022-01-15 Preskription av annat är fordringar enligt Preskriptionslagen
2022-01-05 När preskriberas en skuld?
2021-12-30 Preskription av borgensåtagande

Alla besvarade frågor (98575)