Preskription av 20 år gammal skuld

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA
Hej!Var nyss och hämtade ett rek. på posten.Däri låg ett papper med en påstådd skuld som var daterad för 20 år sen.Den är underskriven med mitt namn men jag har ingen vetskap eller har glömt vad det gäller!Och det kommer från en nära släkting som jag överhuvud taget inte vill ha med att göra så att ta kontakt för att fråga är uteslutet.Och det står att skulden är uppsagd för betalning som ska ske inom en månad!Jag har aldrig fått någon som helst påminnelse om denna skuld!Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig reglering

En vanlig skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva att skulden betalas (8 § Preskriptionslagen).

Preskription avbryts genom att
1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,
2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller
3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen).

Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny 10-årig preskriptionstid från dagen för avbrottet (7 § Preskriptionslagen).

Din situation

Din skuld tillkom för 20 år sedan. Så länge preskriptionen inte blev avbruten inom 10 år från skuldens tillkomst och avbröts igen innan ytterligare 10 år hade gått, innebär det att din släkting har förlorat rätten att kräva att du betalar skulden.

Med andra ord; så länge din släkting inte har påmint dig tidigare och så länge du inte har gjort några betalningar tidigare eller på annat sätt erkänt skulden, så har din släkting förlorat rätten att få skulden betald.

Råd

Om din släkting har förlorat rätten att få betalt behöver du inte göra något. Om du förhåller dig passiv kommer troligtvis din släkting gå till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande när skulden väl har förfallit till betalning. Kronofogden kommer då meddela dig om detta. Du har då möjlighet att svara kronofogden att fordran har preskriberats. Din släkting får då valet att släppa kravet eller gå vidare med kravet till tingsrätten.

Även om du har möjlighet att förhålla dig passiv rekommenderar jag att du svarar din släkting att fordran är preskriberad. Det är nämligen bästa sättet att ta reda på om din släkting har bevis för att ha brutit preskriptionen eller inte. Om det visar sig att din släkting har rätt och frågan går vidare till kronofogden kommer du nämligen behöva betala dröjsmålsränta. Det är därför bättre för dig att ta reda på vilka kort din släkting håller på innan det går så långt.

Om din släkting går vidare med sitt krav och stämmer dig i tingsrätten, och det rör sig om en större summa, rekommenderar jag att du tar hjälp av någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Du kan maila mig på johan.landstrom@lawline.se om det blir aktuellt så återkommer en av våra jurister med en offert.

Mvh

Johan Landström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (602)
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?
2021-08-29 När preskriberas ett borgensåtagande?
2021-08-17 När preskriberas en skuld?

Alla besvarade frågor (95697)