Preskription

Hej jsg fick idag ett brev från eurocredit ang en skul från 960410 då jag var 16år och jag visste inte om att denna skuld fanns men jsg har skrivet ett brev till som innehöll detta. Där jag åberopa att skulden har preskriberats med hänvisning till dels 2 § Preskriptionslagen och dels till rättsfallet NJA 1996 s. 809 och påpeka att du inte har fått några brev, och att de bär bevisbördan för att breven har nått dig.

Men om de hävdar de nu gjort detta men inte skickat det rekommenderat utan säger som andra inkasso bolagen: breven har inte gått i retur o därmed anser vi att avbrott har skett.. Vad gör jag då? Har precis betalat alla mina skulder men denna är ingen jag vetat om.. dessutom har de som skulden varit till fått sitt tillstånd indraget pga nått cosavförsäkring AB.. tacksam för hjälp

Lawline svarar

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer nedan att redogöra för hur preskription runt skulder ser ut. Ett sammanfattat svar finns längst ned.

Preskription.

Mycket riktigt preskriberas en skuld om borgenären (skuldägaren/inkasso) inte bryter preskriptionen innan tiden gått ut (2§ preskriptionslagen). Den normala löptiden mellan två privatpersoner eller två företag är 10 år. Om dock skuldförhållandet är mellan en konsument och en näringsidkare är preskriptionen 3 år (2§ 2st preskriptionslagen). Exempel på när preskriptionstiden är bara 3 år är kreditköp, kommersiella lån etc. Detta framgår även avNJA 1996 s. 809 (Högsta domstolens domskäl). Om borgenären inte avbryter preskriptionstiden kommer skulden att falla bort helt och hållet. (8§ preskriptionslagen).

Avbrott av preskription.

För att en preskriptionstid ska anses vara bruten krävs det att den skuldsatte (gäldenären) erkänner att skulden finns, har mottagit påminnelse om skulden eller att talan väcks i domstol (5§ preskriptionslagen). Alternativen när gäldenären erkänner att skulden finns eller att talan väcks i domstol är relativt okomplicerat, men när borgenären skickar ett brev/påminnelse som inte kommer fram kan problem uppstå. Det krävs inte i alla lägen att gäldenären faktiskt fått brevet, utan det kan räcka att borgenären verkligen försökt påminna gäldenären om skulden för att preskriptionstiden ska anses vara bruten. Det räcker att man skickat påminnelser till den post som gäldenären har anledning att bevaka. Men ansvaret för att preskriptionstiden bryts ligger på borgenären.

Exakt vad som krävs utav borgenären för att bryta preskriptionstiden varierar. Om man kollar på NJA 1996 s. 809 så menar HD att borgenären måste styrka att gäldenären mottagit breven. Det räcker dock för bolagen att de kan bevisa att de skickat ett större antal brev. I NJA 2007 s. 157 ansågs 10 brev räcka då alla skickats till hans post och i NJA 2016 s. 332 räckte 2 rekommenderade brev som skickats till hans bokföringsadress.

Sammanfattat svar:

Borgenären har alltså bevisbördan och ansvaret för att brevet skickats rätt. Att skicka endast 1 brev brukar inte räcka men att skicka flera brev till en persons bokföringsadress brukar räcka. Detta måste däremot borgenären kunna påvisa, att breven verkligen skickats till rätt adress. Om dock gäldenären kan påvisa skäl att denna inte skulle fått brevet trots flera påminnelser till rätt adress kan preskriptionstiden anses icke avbruten.

I ditt fall verkar det inte initialt som att inkassobolaget gjort det som krävs för att preskriptionstiden ska anses avbruten. Om de inte skickat brevet rekommenderat eller bara 1 eller 2 påminnelser bör alltså preskriptionstiden löpt ut.

Jag skulle rekommendera dig att kontakta Lawlines kostnadsfria telefonrådgivning på numret 08-533 300 04.

Vänligen

Henrik BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo