Preskription

2015-11-12 i Preskription
FRÅGA
blir en fordran aldrig predrierad? Kan tiden för preskription förlängas hur långt som helst. Gäller inte lagen som säger att man bara kan göra två predkriptionsavbrott.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på lawline!

En civilrättslig preskriptionstid är normalt 10 år. Preskription regleras i allmänhet av preskriptionslagen som du hittar här. I den finns ingen reglering på hur många preskriptionsavbrott man får göra. Så länge preskriptionen bryts minst vart 10 år på sådant vid som framgår av preskriptionslagens 5 § så kommer fordran ej att preskriberas.

För konsumenter gäller dock en preskriptionstid om 3 år, och för viss speciallagstiftning kan tiden vara annorlunda, tillexempel är en skattefodran 5 år och fordran för CSN lån 25 år.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det inte finns någon begränsning på maximalt antal preskriptionsavbrott. En fordran kan därför bestå under väldigt lång tid så länge preskriptionsavbrott görs gällande.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (540)
2020-07-29 Hur sent kan man få ersättning för ärr?
2020-07-27 Preskriptionstid för skadestånd
2020-07-25 Konstanta preskriptionsavbrott
2020-07-20 Hur lång tid gäller en fordran?

Alla besvarade frågor (82713)