Preskriberas skadeståndsfordran på grund av brott någonsin?

Jag har en fråga gällande skadestånd. Om man döms till ett skadestånd på x antal kronor, preskriberas det då nån gång? Till exempel, jag döms att betala ett skadestånd i samband med brott till 100 000 kr. Påföljden i övrigt är villkorlig dom. Jag har inga som helst möjligheter att betala det beloppet. Preskriberas det då nån gång så att kravet på mig till slut försvinner? Kan nämnas också att jag var minderårig då brottet begicks.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För skadestånd med anledning av brott gäller den allmänna preskriptionstiden enligt preskriptionslagen (PreskrL). En sådan fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionstiden avbryts (2 § PreskrL). Det finns i 3 § PreskrL ett undantag avsett för det fall att det gått mer än nio år mellan brottet och domen. Efter vad jag kan utläsa av din fråga är inte undantaget aktuellt. Undantaget är främst till för att förlänga preskriptionstiden när det mellan begånget brott och dom gått lång tid.

Preskriptionen bryts genom att du betalar på skulden, du får ett kravbrev om skulden eller den som har rätt till skadeståndet väcker talan i domstol eller hos Kronofogdemyndigheten om skulden (5 § PreskrL). Om preskriptionen bryts löper ny preskriptionstid om tio år (6 § PreskrL).

I ditt fall innebär det att så länge den du är skyldig att betala skadeståndet till bevakar skulden och håller den levande kommer skulden heller inte att försvinna. Varje gång du får ett kravbrev om skulden (antingen från den du är skyldig pengar, via inkasso eller Kronofogdemyndigheten) kommer en ny tid om tio år att börja löpa. Samma sker varje gång du betalar på skulden.

Mitt råd till dig för att bli av med skulden är att försöka betala av på den. Jag förstår av din fråga att du inte har möjlighet och är väl medveten om att 100.000 kronor är mycket pengar. I vissa fall går det dock att komma överens om en betalningsplan, antingen direkt med den du är skadeståndsskyldig till eller via Kronofogdemyndigheten. Annars är alternativet att du hoppas att den du är skadeståndsskyldig till slutar att bevaka skulden och att du heller ej betalar på den. Har det gått tio år från senaste preskriptionsavbrottet preskriberas skulden.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo