Preskriberas ett borgensåtagande om jag inte skriver under en blankett om preskriptionsavbrott?

2017-03-23 i Preskription
FRÅGA
Jag har för knappt 10 år sedan skrivit under ett borgensåtagande för ett banklån som min bror tagit. Allt har fungerat bra alla år och gör så fortfarande. Jag har fått en blankett om preskriptionsavbrott. Om jag inte skriver under är mitt åtagande därmed preskiberat? Vad kan banken göra? I mina ögon så preskiberas mitt åtagande om jag inte skriver under. Är det så?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt korta svar på din fråga är nej. Preskriptionen har avbrutits även om du inte skriver under blanketten.

Vad är ett preskriptionsavbrott?

Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa. Som utgångspunkt gäller att en skuld (och även en borgensförbindelse) preskriberas 10 år efter tillkomsten om den inte avbryts dessförinnan (2 § preskriptionslagen). Ett preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid om ytterligare 10 år börjar löpa (6 § preskriptionslagen).

Det finns olika sätt att avbryta preskriptionen (se 5 § preskriptionslagen). Bland annat kan preskriptionen avbrytas genom att banken påminner dig om borgensförbindelsen skriftligen. Dessutom kan preskriptionen avbrytas genom att du erkänner för banken att borgensförbindelsen finns, t.ex. genom att du betalar ränta för din brors räkning.

Vad händer om du inte skriver under blanketten?

Som sagt räcker det med att skicka en skriftlig påminnelse för att preskriptionen ska avbrytas, vilket innebär att banken redan har avbrutit preskriptionen gentemot dig genom att skicka blanketten.

Banken har däremot bevisbördan för att preskriptionen har avbrutits, alltså att blanketten har kommit fram till dig (NJA 1996 s. 809). Att du skriver under blanketten och skickar tillbaka den till banken innebär att banken mycket enkelt kan bevisa att preskriptionen har avbrutits. Dessutom innebär denna bekräftelse att du har erkänt ditt borgensåtagande för banken, vilket (som nämnt ovan) också utgör en preskriptionsavbrytande åtgärd.

Banken har alltså troligtvis skickat blanketten med denna utformning för att lättare kunna bevisa att preskriptionsavbrott har skett.

Vad kan banken göra om du inte skriver under?

I rättspraxis från Högsta domstolen har det ansetts tillräckligt att borgenären skickar ett antal kravbrev till gäldenären (den som ska betala) för att borgenären ska ha uppfyllt sin bevisbörda (NJA 2007 s. 157). Även om borgenären inte lyckas bevisa att kravbreven har kommit fram kan det alltså räcka med att visa att ett antal kravbrev har skickats. Gäldenären måste i så fall lämna en rimlig förklaring till hur det kommer sig att han eller hon inte har fått kravbreven.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94360)