Preskriberad fordran på skadestånd?

Hejsan! För ca 20 år sedan blev jag och min dåvarande make tilldömda ett skadestånd på 100.000 kr jämte ränta tills skulden var betald. Domen vann laga kraft, och jag vände mig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med att få ut skadeståndet. Jag fick betala en viss avgift till dem, och det visade sig att den som var betalningsskyldig inte hade några tillgångar, så vi lyckades inte få ut några pengar. Detta upprepades med ny ansökan till Kronofogden några ytterligare år med negativt besked. Nu till min fråga, är detta preskriberat? Vi orkade inte hålla på att kräva år efter år och betala en avgift, då det kostade oss mer än det vi förlorat. Kan man idag prova igen? Jag har ingen aning om om personen i fråga fortfarande finns i livet, och finns det någon annan väg man kan gå? Brottsoffermyndigheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (se https://lagen.nu/1981:130#P1S1). Den normala preskriptionstiden som gäller är tio år, om inte ett preskriptionsavbrott har ägt rum. Ett preskriptionsavbrott kan åstadkommas på de sätt som beskrivs i 5§, exempelvis genom att gäldenären (den skadeståndsskyldige) får ett skriftligt krav på att betala från er, att gäldenären gör en avbetalning av skulden eller att han på något annat sätt tydligt erkänner sin skuld. Det kan också ske genom att ni väcker talan om skulden i domstol eller vänder er till Kronofogdemyndigheten. För varje gång som något av detta sker, så ”startar preskriptionstiden om” och gäller i ytterligare tio års tid från denna tidpunkt. På detta sätt så kan en fordran förhindras från att preskriberas, och om ni har gjort något av detta på ett korrekt sätt under de senaste tio åren så bör er fordran inte vara preskriberad.

Brottsoffermyndigheten är en myndighet som betalar ut statliga medel till brottsoffer som inte kan erhålla skadestånd från den skadeståndsskyldige eller genom försäkringar. Utbetalningen av brottsskadeersättning beskrivs i brottsskadelagen (se https://lagen.nu/1978:413#P14S1). Av 14§ framgår att ansökan om brottskadeersättning ska göras inom två år från det att domen meddelats. Ansökan kan visserligen prövas trots att den kommit in senare om det finns synnerliga skäl för det, men med detta avses exempelvis situationer där den sökande lidit av allvarlig sjukdom och därför varit förhindrad att ansöka tidigare.

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo