Presentkort – giltighetstid

2017-08-04 i Preskription
FRÅGA
Hej. Jag fick två presentkort á 329 kr från ett företag för ca. tre år sedan. Det står ingenting om giltighet på presentkorten men det finns ett fält med texten "Värdekupongen gäller i ett år från och med:". Där är dock inget ifyllt och det framgår inte av presentkortet när det utfärdats. Butiken (en kedja som finns kvar i samma form) vill inte lösa in det och hävdar att det gått ut. Borde det gälla ändå?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Kortfattat svar

Nej. Dina presentkort är tyvärr preskriberade och har därmed förlorat sin giltighet.

Nedan följer en analys av vad ett presentkort är rättsligt och varför presentkortet i det här fallet har förlorat sin giltighet:

Vad är ett presentkort?

Ett presentkort är rättsligt sett en bärare av en fordran. Innehavaren av presentkortet har rätt att till det värde som anges på kortet ta del av utfärdarens utbud i enlighet med de för presentkortet gällande villkoren. Eller med andra ord; mot ditt krav på prestation korresponderar en skuld, som butiken har åtagit sig att leverera när du vill under presentkortets giltighetstid. Butiken hade alltså här en skuld på 329 x 2 till dig.

Om annat inte avtalats gäller presentkort i 10 år

Utgångspunkten är att en fordran preskriberas efter 10 år. 2 § preskriptionslagen. Ett presentkort (som alltså är en fordran) preskriberas efter 10 år som utgångspunkt.

Lagen är dock dispositiv. Dvs. om du/köparen av presentkortet och butiken har kommit överens om annat så gäller detta istället för lagens regler. 1 § här " target="_blank">preskriptionslagen.

Butiken har valt att begränsa preskriptionslagen. De har valt 1 år. Detta är fullt tillåtet och vanligt.

Ditt krav är inte längre gällande

Ditt krav på att butiken ska prestera varor till ett värde av 329 x 2 är alltså preskriberat. Dvs. du kan inte längre göra gällande din fordran mot butiken.

Datumfältet är en service till dig

Att det finns datumfält skulle jag vilja påstå egentligen bara är en service till dig, för att du enklare ska kunna hålla reda på när din fordran preskriberas. Detta är något som du egentligen måste hålla reda på själv. Dessutom borde köparen av presentkortet fått ett kvitto, där det framgått när köpet genomfördes och därmed också när presentkortet förlorat sin giltighet. Att det inte fylldes i här påverkar tyvärr inte din situation.

Vad kan du göra nu?

Ett möjligt alternativ kan vara att kontakta företagets kundservice och förklara din situation. Kanske kan de hjälpa dig genom att vara vänliga och låta dig utnyttja presentkorten, trots att de inte längre är giltiga.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (611)
2021-12-05 När inträder preskription?
2021-12-04 När preskriberas en skuld på inkasso från år 1990 med tillhörande räntor?
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.

Alla besvarade frågor (97674)