Prata eller inte – hur ska man agera under polisförhör?

2017-08-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om man tiger sig igenom förhör och förundersökning och istället väljer att berätta sin version vid rättegången - är det större risk att man betraktas som skyldig då i Sverige? Finns det någon statistik kring detta? I länder som USA är det ju en självklarhet att du har rätt att tiga utan att det påverkar domstolen - något som inte känns lika självklart i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Omedelbarhets- och objektivitetsprincipen gäller

Åklagare har en skyldighet att vara objektiva. Dessutom får en dom endast grundas på det som presenterats under huvudförhandlingen. Dvs. domstolen får endast beakta sådant som åklagaren presenterar i rättegångssalen. 30 kap. 2 § rättegångsbalken

Det ska alltså inte spela någon roll hur man agerar under förhör och förundersökning. Däremot finns det säkert rutinerade advokater som kan – i generella ordalag – berätta om i vilka fall det är mer förmånligt att hålla tyst och i vilka fall det är bättre att tala om vad man vet. Nämnvärt kan ju vara att det säkert i många fall kan ligga i den misstänktes intresse att berätta vad man vet, eftersom att man då på ett tidigare stadie kan bli avförd från utredning/misstankar och kanske slipper bli utsatt för diverse tvångsåtgärder, som t.ex. ett anhållande.

Du är oskyldig tills åklagaren lyckats visa annorlunda

För övrigt är utgångspunkten att du är oskyldig tills åklagaren har lyckats bevisa annorlunda. Art 6.2 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). EKMR gäller fullt ut i Sverige. 2 kap. 19 § regeringsformen. Man behöver alltså inte hjälpa åklagaren utan denne ska lyckas bevisa att man har gjort det som påstås.

Finns ingen statistik

Nej, det finns ingen statistik på det här området. Det är antagligen svårt att fram tillförlitlig statistik på det här området då varje fall är i någon mån unikt, vilket gör att omständigheter värda att beakta skiljer sig åt i de allra flesta fall.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2705)
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?
2021-11-25 Kroppsvisitation; mot min vilja? på min begäran? Krav på handskar vid kroppsvisiteringen?

Alla besvarade frågor (97338)