PostNord vägrar dela ut post eftersom det inte finns fastighetsboxar installerade. Kan PostNord på denna grund vägra utdelning?

2020-09-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga angående PostNords utdelningsskyldighet. I fallet jag har framför mig har PostNord vägrat dela ut post till ett företag, då de inte har installerat s.k. fastighetsboxar. Så som jag förstått det har PostNord en utdelningsplikt enligt 3 kap. 1 § Postlagen. Min fråga är alltså om PostNord kan vägra utdelning av post på grund av avsaknad av fastighetsboxar och om det finns någon praxis på området? Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

3 kap. 1 § Postlagen stadgar krav på att den samhällsomfattande posttjänsten ska uppfylla vissa krav. PostNord är en del av den samhällsomfattande posttjänsten och har en skyldighet att dela ut post till medborgarna fem dagar i veckan, i enlighet med utdelningsplikten i första punkten.

Det är emellertid inte utan krav på motprestation. Postmottagarna måste ha en av PostNord godkänd anordning för att kunna ta emot post. Det regleras i (PTSFS 2008:6) - PTS allmänna råd om utdelning av post. PostNord har rätt att ställa krav på utformningen och anordningen av postmottagningen. Det är fastighetsägaren som har ett ansvar för eventuell installation av fastighetsboxar.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91293)