Polisvåld

2015-04-30 i Polis
FRÅGA
Här om dagen såg jag en polis ta till med våld som enligt mig var väldigt överdriven. Jag har kännedom om att poliser i vissa situationer har möjlighet att bruka våld, men finns det ingen gräns?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 10 § polislagen framgår det att en polisman i vissa situationer får använda våld i den mån andra medel är otillräckliga och om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Det innebär med andra ord att våld får begagnas så länge hänsyn tas till behovs- och proportionalitetsprincipen. Förevarande rättsprincip innebär i korta ordalag att våld enbart får tillämpas om det är nödvändigt och om det sker i rimlig proportion. Det betyder således att våld inte kan vara försvarligt om det används i större omfattning än vad som är oundgängligen nödvändigt. En polisman får exempelvis ej utdela två batongslag om målet är uppnått efter det första slaget. Slutsatsen är därmed att polisens utövande av våld inte är gränslös, utan hänsyn måste tas till behovs- och proportionalitetsprincipen.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81877)