FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis29/09/2022

Polismans provkörning av fordon

Om min a-traktor står parkerad. Och polisen inte har sätt mig köra den. Får de ändå provköra fordonet, även fast de inte har en misstanke?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt fordonslagen 2 kap 11 § får en polisman kontrollera att ett fordon kan framföras säkert i trafiken om han har anledning att anta att fordonet inte är i föreskrivet skick. I den kontrollen som föreskrivs i 2 kap 11 § innefattas även provkörning, detta enligt 3 kap 4 § fordonslagen. Kontrollen och provkörningen kan utmynna i att fordonet beläggs med ett körförbud enligt 3 kap 6 § fordonslagen

Polisen får alltså provköra en a-traktor även om den står parkerad, om det trots detta finns anledning att anta att a-traktorn brister i det skick som föreskrivs. Är a-traktorn känd hos polisen för att den har kört i högre hastighet än som föreskrivs a-traktorer så har polismannen anledning att anta att fordonet inte är i föreskrivet skick. Detsamma gäller om polismannen kan se att fordonet har vissa brister innan han beslutar att kontrollera och provköra a-traktorn. 

Svaret är alltså att det finns ett brett utrymme för en polisman att utföra den typ av kontroll som du beskrivet, men det måste finnas någon omständighet som givit polismannen en anledning att anta att fordonet hade vissa brister.

Hälsning, 

Egil SellgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”