Polisers rapporteringsskyldighet

2021-11-30 i Polis
FRÅGA
Hej,Jag undrar om en polis måste anmäla ett brott som den personen får reda på eller ser?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar polisen återfinns huvudsakligen i polislag (1984:387).

Polisers rapporteringsskyldighet framgår av 9 § polislagen. När en polis får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal ska polisen rapportera detta till sin förman så snart det kan ske. Rapporteringsskyldigheten innebär att en anmälan eller en rapport ska upprättas, diarieföras och bli föremål för sedvanlig behandling.

Ett undantag till denna huvudregel framgår dock av andra stycket i samma bestämmelse. Undantaget stadgar att en polis får underlåta att rapportera ett brott om det med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. En polis kan alltså nöja sig med att göra ett påpekande eller ge en varning vid bötesbrott som framstår som obetydliga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (374)
2022-01-04 Får polisen ta urinprov på min sambo om jag har påträffats med narkotika?
2021-12-31 Fråga om polisingripande
2021-12-19 När får polisen be om legitimation?
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet

Alla besvarade frågor (98564)