Polisens våldsbefogenheter

2021-02-28 i Polis
FRÅGA
Hej! Har poliser, under en arrestering, rätt att slå den gripne i ansiktet så han blöder näsblod om han biter polisen på handen hårt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens våldbefogenheter

Polisen har ett så kallat våldsmonopol, vilket innebär att de som utgångspunkt har rätt att använda våld för att utöva sin myndighetsroll, men denna befogenhet måste utövas med stöd i lag. Sådant stöd finns i polislagen, där det framgår att polisen får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om inga andra medel är tillräckliga och om det är försvarligt i det enskilda fallet (10§ polislagen). Då får polisen använda våld bland annat om hen möts av våld eller om någon som frihetsberövats försöker göra motstånd mot detta. Polisen får som utgångspunkt inte slå någon oprovocerat med stöd av sitt våldsmonopol, men man får med våld omhänderta personer och liknande mot deras vilja. Polisen får dock, precis som gemeneman, använda sig av nödvärnsrätten för att avvärja ett pågående brottsligt angrepp (24 kap 1§ brottsbalken). Men man får ändå inte använda oproportionerligt mycket våld utifrån angreppets beskaffenhet och omständigheterna kring händelsen.

Sammanfattningsvis

De är svårt för mig att säga mycket om mer om denna fråga, då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men som utgångspunkt får polisen bruka våld för i myndighetsutövning, men inte utan lagstöd. Polisen får även använda nödvärn för att avvärja ett angrepp, men inte på ett oproportionerligt sätt. Men något som polisen inte får göra att bruka våld oprovocerat. Detta kan utgöra brottet tjänstefel och kan även föranleda tillrättavisning av Justitieombudsmannen. Om man misstänker att polisen begått brott ska man anmäla detta till polisen, eller om man känner sig felaktigt behandlad, kan man anmäla det till Justitieombudsmannen.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?