Polisens stoppande av motorfordon

2015-03-09 i Polis
FRÅGA
Hej! Vart stoppad av polis på motorvägen av ingen orsak, (antagligen för jag har alkolås i bilen). Dom bad mig kliva ur bilen för att ställa samma fråga om och om ifall jag har tagit droger vilket jag inte hade gjort, sedan försökte dom ställa frågor för att få mig att erkänna.Slutade med att dom gick tillbaka till sin bil och åkte.Är detta okej för dom att bete sig? Behöver jag ens kliva ur bilen för dom säger det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller annat transportmedel om det bland annat finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott. Har sådan anledning funnits är en polisman oförhindrad att stoppa fordonet.

Avseende situationen att du var tvungen att lämna bilen kan hänvisas till 8 § i polislagen som stadgar att en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Detta innebär att polisen måste iaktta s.k behovs- och proportionalitesprincipen som innebär att det lindrigaste alternativet för ingripandet ska väljas om det finns flera olika alternativ.

Av din fråga framgår inte om de bad dig uppvisa legitimation eller inte. I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner dig på allmän plats. Polisen kan dock begära legitimation om man exempelvis misstänks för något brott, se 14 § polislagen. Av intresse i ditt fall är dock 3 kap 15 § körkortslagen som stadgar en skyldighet för föraren att vid framförandet av ett körkortspliktigt fordron på begäran överlämna körkortet till polisman för kontroll.

Hoppas det var svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (271)
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?
2020-06-15 Får polis gå in i lägenhet utan tillstånd?

Alla besvarade frågor (81635)