FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis09/03/2015

Polisens stoppande av motorfordon

Hej! Vart stoppad av polis på motorvägen av ingen orsak, (antagligen för jag har alkolås i bilen).

Dom bad mig kliva ur bilen för att ställa samma fråga om och om ifall jag har tagit droger vilket jag inte hade gjort, sedan försökte dom ställa frågor för att få mig att erkänna.

Slutade med att dom gick tillbaka till sin bil och åkte.

Är detta okej för dom att bete sig? Behöver jag ens kliva ur bilen för dom säger det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 22 § polislagen får en polisman stoppa ett fordon eller annat transportmedel om det bland annat finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott. Har sådan anledning funnits är en polisman oförhindrad att stoppa fordonet.

Avseende situationen att du var tvungen att lämna bilen kan hänvisas till 8 § i polislagen som stadgar att en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Detta innebär att polisen måste iaktta s.k behovs- och proportionalitesprincipen som innebär att det lindrigaste alternativet för ingripandet ska väljas om det finns flera olika alternativ.

Av din fråga framgår inte om de bad dig uppvisa legitimation eller inte. I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner dig på allmän plats. Polisen kan dock begära legitimation om man exempelvis misstänks för något brott, se 14 § polislagen. Av intresse i ditt fall är dock 3 kap 15 § körkortslagen som stadgar en skyldighet för föraren att vid framförandet av ett körkortspliktigt fordron på begäran överlämna körkortet till polisman för kontroll.


Hoppas det var svaret på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo