Polisens spaningsarbete

2016-09-26 i Polis
FRÅGA
När jag var 14 utsattes jag för ett sexuellt övergrepp (som räknas som våldtäkt) av en pedofil. Som 20-åring anmälde jag det till polisen, mycket för att mina föräldrar ville sopa det under mattan, men anmälan lades ner då de uppskattade att vi skulle nå preskriptionstiden innan det blev rättegång. Det handlade alltså om år av förundersökningar och bevis innan bevisen skulle vara tillräckligt starka. Nu har jag förstått att den här mannen visar flera tecken på att närma sig barn igen och jag undrar om det finns något som jag rent juridiskt kan göra för att se till att inte fler råkar illa ut? Han brukar sitta vid lekplatser runtom i staden och är just nu på en lång resa där han träffar släktingar, inklusive barn. Två andra underåriga som jag känner till utsattes också och har också vittnat. Jag vill ju inte att han ska ge sig på någon annan.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga.

Till polisens uppgifter hör inte bara att utreda brott när det finns en konkret brottsmisstanke. Polisen har också till uppgift att tillförsäkra allmänheten säkert och skydd genom att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra brottslig verksamhet, se 1 § 1 st. och 2 § 1 p. polislagen (1984:387). Det bästa du kan göra är att ta kontakt med polisen och förklara din oro. Någon förundersökning kan polisen inte inleda men de kan alltid hålla span efter mannen vilket innebär att han kommer vara under polisens uppsikt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (320)
2021-03-02 krav för vapenlicens
2021-02-28 Polisens våldsbefogenheter
2021-02-28 Polisen befogenhet att ta alkotest
2021-02-21 Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

Alla besvarade frågor (89877)