Polisens skyldighet att inleda en förundersökning

2019-07-28 i Polis
FRÅGA
Måste polisen utreda alla anmälningar som kommer in eller struntar dom i att utreda vissa anmälningar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Förundersökningen skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Dock behöver förundersökningen inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. (23 kap. 1§ 1st. Rättegångsbalken). Förundersökningen behöver inte heller inledas i vissa andra fall som följer av 23 kap. 4 a § och 22 § Rättegångsbalken.

Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att huvudregeln är att alla brott ska utredas. Dock kan polis och åklagare i vissa fall avstå från att inleda en brottsutredning om det är uppenbart att brottet inte går att utreda.

Med vänliga hälsningar,

Megi Xukthi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå B6 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-29 01:25
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (214)
2019-08-17 Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?
2019-07-28 Polisens skyldighet att inleda en förundersökning
2019-07-15 Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?
2019-07-11 Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?

Alla besvarade frågor (72110)