Polisens rätt till omhändertagande och brukande av våld

2017-08-29 i Polis
FRÅGA
Hej,Får polisen (10st) ta sig in i vår bostad och ta mig runt halsen kasta mig i golvet och bryta upp armar och ben i handfängsel utförd på trappan och bli ytterligare omkullkastad. (Sitter ner) när jag säger att jag måste ha vatten. De svär och skriker att nu åker du in och ihoptryckt bortförd till polishuset och satt i en cell. Frågar dem vad är jag anklagad för och om jag behöver advokat. De svarar att så går det inte till här, du är inte anklagad för något bara paragraf 13, och där ska du sitta 3 till 4 tim och ångra dig.Orsak: min fru var hundvakt åt vår döva dotters hundar ( 2 tikar, en labbe och en schäfer) och under rastning träffar de på en annan lös hund. Mannen börjar skrika då sticker schäfern mot den hunden, vilket slutade illa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att gå igenom polisernas rätt till omhändertagande och att bruka våld, applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Polisens rätt till omhändertagande

13 §, som du nämner i din fråga, återfinns i polislagen (PolisL). Den ger polisen rätt att avvisa eller avlägsna en person från en plats om denne genom sitt uppträdande stör ordningen eller utgör en omedelbar fara för ordningen och det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Andra stycket ger polisen rätt att omhänderta personen tillfälligt om åtgärder enligt första stycket inte är tillräckliga.

Åtgärden tillfälligt omhändertagande enligt andra stycket innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp i upp till sex timmar. Det får ske i avvaktan på myndighetsbeslut om polisen anser att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv eller hälsa eller någon annan fara (11 § p. 2 PolisL).

Den som har omhändertagits ska underrättas om anledningen till detta så snart som möjligt (15 § PolisL).

Polisen kan stött sig på ovanstående paragrafer för att rättfärdiga ditt omhändertagande. Om det var så att du var berusad vid tillfället kan de även ha funnit stöd i 1 § lagen om omhändertagande av berusade personer, men de får inte omhänderta någon som påträffas i sitt hem. Samma underrättelse plikt föreligger (7 § lagen om omhändertagande av berusade personer).

Polisens rätt att bruka våld

Polisen får när andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att utföra en tjänsteåtgärd. Dock krävs det att polisen har bemötts med våld eller hot om våld eller att personen försöker underkomma omhändertagande. Det finns även fler orsaker som du hittar i 10 § PolisL.

Poliser kan även i vissa fall få bruka våld enligt ansvarfrihetsgrunderna i 24 kap. brottsbalken.

Polisen får bereda sig tillträde till en persons hus om denne ska omhändertagas med laga stöd (20 § PolisL).

Skadestånd för skador orsakade av hunden

Vad gäller ditt fall så verkar polisen inte haft något stöd för att inte berätta för dig varför du blivit omhändertagen. De måste ha upplevt dig som störande av den allmänna ordningen eller våldsam för att ha omhändertagit dig. Att en annan persons hund blivit illa skadad kan ha orsakat tillkallelsen av polisen. Skador på en hund är inom juridiken en sakskada och utgör grund för skadestånd (2 kap. 1 § skadeståndslagen).

Skador som orsakas av hundar ska ersättas av dess ägare eller innehavare (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Rekommendation

I situationer som din rekommenderar jag dig att vända dig till tillsynsmyndigheten över polisen, justitieombudsmannen (JO). Du kan lätt göra en anmälan på deras hemsida jo.se. De ska se till att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, i det här fallet att polisen har följt bestämmelserna i polislagen på ett korrekt sätt.

Maila mig på greta.apelman@lawline.se för att bestämma en tid för det uppföljande telefonsamtalet.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97671)