Polisens rätt att stoppa fordon

2020-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är det ok för polisen att stanna mig varje dag pga att jag umgås med människor som de har koll på?De säger att de stannar mig vid rutin när jag åker själv trots att jag mött polisbilen och de har då vänt när de sätt mig. Att de kollar igenom min bil minst 1 gång varje månad utan förklaring varför. De säger till mig att jag får skylla mig själv pga att jag umgås med dessa människor
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens rätt att stoppa fordon

Polisen har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 Polislagen). För att polisen ska ha rätt att göra detta så måste det finnas förutsättningar för att polisen ska kunna starta en förundersökning och därmed en skälig misstanke om att någon i fordonet har begått ett brott.

Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 Polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt Lag om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister för ta utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88324)