Polisens rätt att stoppa ett fordon

2021-06-21 i Polis
FRÅGA
Får ensam civilpolis stoppa ett fordon när det inte finns någon misstanke om brott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring polisens rätt att stoppa ett fordon finns i Polislagen (1984:387) [PL].

Vidare för att besvara din fråga hamnar vi i 22 § PL där det fastställs 4 olika situationer i vilken en polisman har rätt att stoppa ett fordon. Av bestämmelsens första punkt, (22 § 1 p. PL) framgår det att en polisman har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att föraren eller någon i fordonet har begått ett brott. Eftersom det framgår av frågan att det har inte funnits någon misstanke, kan vi tolka lagen motsatsvis (é contrario) och därmed dra slutsatsen att polisman inte har rätt att stoppa ett fordon utan misstanke om brott.

Punkterna 2 och 3 behandlar situationer där polisen behöver av någon anledning ingripa mot någon som befinner sig i fordonet eller om polisen behöver genomföra en husrannsakan i fordonet. Däremot behöver polisen ha laga stöd för ingripandet och husrannsakan. Däremot har det redan fastställts att det inte har varit fråga om något som har kunnat väcka misstankar hos polisen.

Slutligen är det enda alternativet 22 § 4 p. PL som innebär att polismannen behöver stoppa ett fordon för att kontrollera fordonet eller föraren i fråga. Sådana situationer är vanligt förekommande och rör sig främst om trafikrelaterade situationer. Här kan det vara fråga om allt mellan fordonets last eller nykterhetskontroller i enlighet med lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?