Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?

2020-09-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om jag som minderårig misstänks av polisen till att ha innehav av alkohol eller att dem ser mig ha innehav av alkohol får dem kroppsvisitera mig, kvarhålla mig och be mig uppge min identitet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i polislagen (PL), alkohollagen och rättegångsbalken (RB).

Att dricka alkohol som minderårig är inte brottsligt men det är brottsligt att ge någon under 20 år alkohol (alkohollagen 3:9 1st och 11:7). Detta innebär att de kan beslagta alkoholen och hälla ut den, s.k förverkande (alkohollagen 12:1).

Polisen får kroppsvisitera dig ifall det kan antas att du innehar föremål som kan förverkas vilket då omfattar alkohol (RB 28:11 2st). Polisen kan alltså kroppsvisitera dig ifall de misstänker att du har alkohol på dig. För detta ändamål får de hålla kvar dig i högst tre timmar (RB 28:13a 1st).

Vad gäller kvarhållande generellt så har polisen rätt att ta hand om ungdomar som påträffas under förhållanden som innebär en allvarlig risk för ungdomens hälsa eller utveckling. Detta ska vara för att skyndsamt överlämna ungdomen till dennes vårdnadshavare (PL 12§). Personligen finner jag det svårt att se att detta lagstöd skulle vara tillräckligt men detta är hur polisen agerar i praktiken.

Polisen får bara kräva att se legitimation ifall du är misstänkt för ett brott eller ifall de har skäl att anta att du skall berövas friheten (RB 24:2 och PL 14§). Ingen av dessa omständigheter föreligger som utgångspunkt om du innehar alkohol.

Jag kan tillägga att polisens rättigheter enligt lag är svårbedömda. Enligt mig hamnar mycket i en sorts gråzon där polisen helt enkelt gör vad som verkar rimligt. Här du läsa om hur polisen agerar i praktiken.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2591)
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?

Alla besvarade frågor (91190)