Polisens rätt att bryta upp en dörr

2015-07-21 i Polis
FRÅGA
Om någon ringt till polisen och sagt att dennes föredettingar bråkar, kan polisen då ha rätt att bryta upp dörren om ingen öppnar
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Polisen har på flera olika grunder laglig rätt att bryta upp en dörr, varav de flesta regleras i polislagen (1984:387) (PL), se här, och rättegångsbalken (1942:740), se här. Bland annat har polisen rätt att använda våld, och således också bryta upp en dörr, om det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom. Polisen kan också göra det om de har beslut om husrannsakan eller åtgärden i annat fall är nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. Polisen kan även bryta upp dörren om det görs för att personen i bostaden ska omhändertas eller om det finns anledning anta att någon där inne har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp.

Detta är endast några av de grunder som ger polisen rätt att bryta sig in i en bostad. Det ska emellertid alltid vara så att åtgärden att bryta upp dörren behövs och åtgärden ska alltid vara proportionerlig i förhållande till orsaken bakom varför dörren bryts upp. De uppgifter som finns i din fråga är för knapphändiga för att jag ska kunna ge något konkret svar på vilken rättslig grund som är aktuell i detta fall, men exempelvis kan det röra sig om att polisen får bryta upp dörren för att avvärja en fara för liv eller hälsa om polisen vet att två eller flera personer bråkar inne i en lägenhet och misstänker att någon kan skadas i samband med detta bråk.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (272)
2020-07-06 Vad gör man om polisen inte tar upp anmälan?
2020-06-29 Kan jag sälja beslagtaget gods som återlämnats?
2020-06-25 Hur påverkar omhändertagande enligt LOB en villkorlig dom?
2020-06-16 Får man ifrågasätta polisens ingripanden?

Alla besvarade frågor (81874)