FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/12/2017

Polisens rätt att beslagta fordon enligt "bilmålvaktslagen"

Får polisen beslagta en bil (målvakstslagen) om bilen står rätt parkerad?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring förutsättningarna för polisen att ta ett fordon i anspråk med avsikt att driva in en statlig eller kommunal fordran.

Bestämmelser om denna fråga regleras genom lagen om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter, den s.k. "bilmålvaktslagen" och genom lagen om felparkeringsavgift.

Rätt att ta fordon i anspråk gäller för betalning av:
1. statens eller kommunens felparkeringsavgifter,
2. statens fordringar på trängselskatter,
3. statens fordringar på fordonsskatter och
4. statens fordringar på infrastrukturavgifter på väg.
(1 § bilmålvaktslagen och lagen om felparkeringsavgift).

Enligt lagens första punkt har Polismyndigheten eller kommunen alltså enbart en rätt att beslagta felparkerade fordon i enlighet med dess befogenheter genom lagen om felparkeringsavgift. Befogenhet att indriva de avgifter och skatter som följer av punkt 2-4 åvilar andra myndigheter, såsom Skatteverket eller Transportstyrelsen. Står fordonet rätt parkerad eller är ute i trafiken får polisen enligt lagens ordalydelse därför inte ta fordonet i anspråk.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo