Polisens rätt att begära legitimation

2016-05-15 i Polis
FRÅGA
Är man tvungen att visa upp id om man är minderårig och är ute på en öppen plats och en polis kommer och frågar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 14 § Polislagen, se här, framkommer att om en okänd person anträffas av en polisman och det exempelvis finns särskild anledning att anta att personen är misstänkt för ett brott får polisen begära legitimation. Förutom denna bestämmelse finns inget skyldighet att legitimera sig på allmän plats. Polisen får alltså inte kräva legitimation om det inte föreligger en anledning för dem att anta att du är efterlyst eller har begått ett brott. Här vet inte jag tillräckligt om omständigheterna för att bedöma om vad som gäller i ditt fall. Jag kan dock poängtera att förtära alkohol på allmän plats är förbjudet oavsett vilken ålder man har. Det är upp till varje kommun att genom egna föreskrifter bestämma var detta förbud gäller inom kommunen. Det brukar dock oftast vara väldigt begränsat var det är lagligt att dricka alkohol på allmän plats. Polisen får alltså begära legitimation om de misstänker att du druckit på allmän plats. Men om det inte finns något skäl för polisen att anta att du har begått ett brott exempelvis förtärt alkohol på allmän plats saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation.

Hoppas mitt svar hjälpte dig,

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86862)