Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?

2021-03-28 i Polis
FRÅGA
Begärs kontoutdrag ut om man är misstänkt för langning
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är misstänkt för brott och undrar om Polisen eller åklagaren / har rätt att kolla dina kontoutdrag.

I allmänhet råder sekretess inom all bankverksamhet. Det finns dock vissa tillfällen där banken får och/eller är skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, ett exempel på när uppgiftsskyldighet föreligger för banken är när en förundersökning inletts och uppgifter begärs ut av undersökningsledaren eller av åklagaren (1 kap. 11 § lag om bank och finansieringsrörelse). Uppgifter som Polisen eller åklagaren har rätt att begära ut kan då vara bl.a. uppgifter om kontoutdrag.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?