Polisens befogenheter vid trafikstopp

2021-07-28 i Polis
FRÅGA
Kan polisen be/kräva dig att kliva ut ur bilen vi ett vanligt trafikstopp?
SVAR

Polisen har befogenheten att genomsöka ett fordon enligt polislagen (20a§). Polisen får också stoppa ett fordon eller annat transportmedel (1) om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott, 2. om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, 3. om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet eller 4. om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet. I detta fall får polisen be föraren att kliva ur bilen för att exempelvis genomföra en kroppsvisitation, om det råder misstankar kring brott.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (363)
2021-09-25 När har polisen rätt att omhänderta en person, samt tvinga en lämna ett urinprov?
2021-09-25 Får man inneha skjutvapen i försvarssyfte?
2021-09-11 ​Husrannsakan och beslagtagande av föremål.
2021-08-29 Rättigheter och skyldigheter vid polismöte

Alla besvarade frågor (95867)