Polisens befogenheter vid alkoholtest när man kör bil

2020-09-02 i Polis
FRÅGA
Hej Alkotest när man kör bil. Vad har polisen för befogenhet att göra dessa tester utan någon misstanke? Det är ju rätt vanligt man gör dessa tester på rutin, utan att man misstänker att föraren faktiskt är påverkad. Dessa tester bör ingå i kroppsbesiktning, och det regleras i grundlagen. Och i grundlagen är man skyddad mot dessa ingrepp, om man inte är misstänkt för något brott. Att det sedan finns med i någon trafiklag, att man måste blåsa. Det borde då inte vara relevant, då grundlagen går före.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan regleras i Lagen om alkoholutandningsprov. Av 1 § i samma lag framgår att alkoholutandningsprov får tas av en polisman om det finns en skälig misstanke att personen ifråga kan göra sig skyldig till brott. I 2 § regleras möjligheten att ta rutinmässiga alkoholutandningsprov, tex, i samband med trafikkontroll eller vid olyckor. Rutinmässiga prov får numera tas på samma kategorier som kan bli föremål för prov enligt 1 §.

Reglerna i 1 § respektive 2 och 3 §§ har olika syften. Syftet med 1 § är att utreda begångna brott, då bestämmelsen tar sikte på skäligen misstänkta personer. Provet får alltså endast tas i syfte att säkra bevisning vid utredning av brottet. Provtagning enligt 2 § och 3 § syftar till att främja den allmänna trafiksäkerheten, då sådana prov sker på rutinmässiga grunder och inte i syfte att utreda ett konkret brott. Detta har med polisens brottsförebyggande arbete att göra.

Med andra ord finns det lagstöd för polisen att ta slumpmässiga alkoholutandningsprov utan att det nödvändigtvis finns en skälig misstanke till det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (332)
2021-04-22 Är poliser skyldiga att uppge sina namn?
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?
2021-04-13 Kan en person med autism få vapenlicens?

Alla besvarade frågor (91439)