FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis29/09/2015

Polisens befogenheter gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Hejsan min fråga är för polisen söka igenom mina fickor och ta med mej på polis statione för att lämna urinprov för att dom tycker att jag ser ut som att jag har rökt marijuana

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med stöd i 28:11-12 rättegångsbalken (RB) har polisen rätt att söka igenom dina fickor (kroppsvisitation) och be dig att lämna urinprov (kroppsbesiktning) om du skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. För narkotikabrott är fängelse stadgat enligt narkotikastrafflagen.

Innebörden av skäligen misstänkt är att det ska framgå som antagligt att en person har begått ett brott som han eller hon misstänks för. Misstanken måste kunna grunda sig på något konkret, det måste alltså föreligga objektiva omständigheter som talar för att en person brukat narkotika. Exempel på sådana objektiva omständigheter kan vara ögonrörelser eller att en person har tipsat polisen om att en viss specifik person brukar narkotika.

Avslutningsvis har alltså polisen rätt att både kroppsvisitera och kroppsbesiktiga dig om du skäligen är misstänkt för att ha brukat narkotika. Misstanken måste dock ha grundats på någonting konkret, annars är det ett olovligt agerande. Om du känner att du har blivit felbehandlad av polisen kan du alltid vända till justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheterna arbetar efter de lagar och regler som styr deras arbete.

Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Hittade du inte det du sökte?