polisens befogenhet och eventuellt tjänstefel?

2021-05-23 i Polis
FRÅGA
Hej. Min son (16 år), med tre kompisar blev nedplockade i en källare och där totalt avklädda och ombedda att hoppa som grodor av polisen på plats. De hade befunnit sig i närheten av en lägenhet där det tidigare gjorts en husrannsakan. Inget hittades vid husrannsakan och ingenting hittades på pojkarna. Får polisen utsätta någon för denna förnedring? En av killarna hade haft inspelning på sin telefon så allt finns inspelat hur polisen beter sig mot pojkarna.//orolig mamma
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag direkt förmedla att det beteendet som du beskriver inte ska ske. Det låter inte alls som ett beteende som är acceptabelt. Nedan kommer jag kort redogöra för polisens olika befogenheter i dessa sammanhang, samt vad ni kan göra om ni är missnöjda med polisens beteende.

Kroppsvisitation, kroppsbesiktning och husrannsakan

Polisen får göra en husrannsakan, genomsöka en bostad eller liknande utrymme så som källare, i syfte att söka efter en person som ska omhändertas av polisen (20§ polislagen). Polisen får även genomsöka hus eller liknande utrymme efter föremål, om det finns anledning att anta att brott begåtts (28 kap. 1§ rättegångsbalken). Nu vet jag inte i detta fall särskilt mycket om omständigheterna bakom polisens ingripande, men polisen kan alltså haft anledning att göra husrannsakan för att leta efter föremål för utredningen.

Om polisen har anledning att anta att brott har begåtts som kan ge fängelse, får de göra en kroppsvisitation på en person som är skäligen misstänkt för brottet för att söka efter någon som kan tas i beslag, eller för att utreda omständigheter som är av betydelse för utredningen (28 kap. 11§ rättegångsbalken). Det innebär att polisen kan ha haft anledning att anta att visst brott begåtts, exempelvis narkotikabrott, och eventuellt misstänkt din son och hans vänner på grund av att de befann sig på platsen. Men att vara skäligen misstänkt förutsätter lite mer än att man bara rör sig i området, det låter som en ganska tunn grund redan där. Men om någon av personer bor där, eller kommer ut från lägenheten eller liknande, eller på annat sätt kan antas ha anknytning till en brottsplats, skulle det kunna utgöra grund för kroppsvisitation. Men det är också ganska tunt. Då får polisen genomsöka pojkarna ytligt, alltså utan att de klär av sig till bar hud, samt genomsöka deras väskor och liknande. Om det inte är pojkarna i sig som är misstänkta för brottet, krävs det synnerliga skäl för att få kroppsvisitera dem.

Om pojkarna var skäligen misstänkta för brottet, får polisen även göra en så kallad kroppsbesiktning. Det är en mer ingripande undersökning som innefattar att undersöka persons båda yttre och inre, alltså inuti personer, och då genom att man ska klä av sig (28 kap. 12§ RB). Detta får göras på samma grund som kroppsvisitationen, men är en mer inskränkande åtgärd. Detta kan utgöra anledningen till att pojkarna fick ta av sig kläderna. I vissa sammanhang kan polisen även begära att man sätter sig ned på huk för att leta efter främst narkotika som personer gömmer exempelvis i rumpan. Men utifrån vad du angivit kan det verkligen ifrågasättas om polisen haft skälig misstanke om att pojkarna förvarade någon narkotika inuti sig själv.

Vad kan ni göra nu?

Om man är missnöjd eller rent ut sagt misstänker att polisen begått ett brott, ska man anmäla detta. Vad poliserna gjort här kan anses utgöra tjänstefel, kanske till och med grovt tjänstefel. Ni anmäler detta till polisen, och då kommer det utredas av en särskild utredare som är en oberoende avdelning som utreder brott begångna av poliser. Ni kan läsa mer om detta på polisens hemsida.

I annat fall, skulle ni även kunna anmäla poliserna till JO. Ni borde kunna begära ut utredningsmaterialet, men det finns en risk att det är sekretessbelagt under förundersökningen. JO kan utreda detta själv, likaså de särskilda utredarna, men om inget annat ska ni kunna få reda på vilka de aktuella poliserna var. Ni kan läsa mer om att göra en JO anmälan på Justitieombudsmannens hemsida.

Sammanfattning

Jag vill återigen betona att med redogörelsen ovan ville jag ge ett underlag för förklaring till polisens befogenheter i sammanhanget. Om pojkarna kunde anses skäligen misstänkta för brott, har de rätt att visitera och besikta dem, men utifrån vad du uppger lite det ganska tunt, speciellt då han är så ung. Dessutom låter det inte som att det gick rätt till även om de var skäligen misstänkta. Jag beklagar att detta har hänt, och rekommenderar att ni anmäler det till polisens särskilda utredare, eller till JO. Det kan vara ganska svårt att få igenom något hos JO direkt, så jag hade börjat med en polisanmälan för att se var det landar.

Jag hoppas att ni fått någon vägledning i era frågor, annars är ni välkomma tillbaka till oss!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (370)
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?
2021-10-31 Fåt polisen fotografera mig trots att jag inte är misstänkt?

Alla besvarade frågor (97361)