Polisens befogenhet att stoppa fordon

2020-02-29 i Polis
FRÅGA
Hej, Jag blev nyligen följd och stannad av en polis för en kontroll då jag var ute och körde min mors bil från ett ställe till ett annat. Jag betedde mig inte märkligt på något sätt utan enda anledningen (enligt polisen själva) var pga ett tidigare brott jag hade blivit fälld för: Ringa narkotika brott och Rattfylleri (med THC i blodet) för några år sedan. Var det inte så att det är olagligt för polisen att stanna personer bara pga att de har tidigare blivit fällda för brott? Blir det inte ett slags trakasseri om de ska följa mig livet ut och skicka mig på blodanalys så fort jag sätter mig bakom ratten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna kring när polisen får stoppa ett fordon finns i polislagen. En polisman har bland annat rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 polislagen). För att detta ska få göras måste förutsättningar för att kunna starta en förundersökning föreligga och det måste därför föreligga en konkret misstanke hos polisen om att ett brott har begåtts som de misstänker att föraren eller någon annan i fordonet har begått.

Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt lagen om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister föör ta utandningsprov på dem utan att misstanke om brott föreligger (2 § lag om alkoholutandningsprov).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (333)
2021-04-30 Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?
2021-04-22 Är poliser skyldiga att uppge sina namn?
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

Alla besvarade frågor (92012)