Polisens bärande av uniform, pistol, batong och OC-spray

2016-05-04 i Polis
FRÅGA
När får, får inte och måste polismän bära uniform, pistol, batong och OC-sprej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2013:8) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för polisen (FAP 798-1) som ger svar på dina funderingar kring polisens uniform. I 3 kap. 1 § FAP 798-1 stadgas att en polis som tilldelats uniform även ska bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till tjänstens och uppdragets art eller andra omständigheter.

Vad gäller skjutvapen hittar man i 11 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisens skjutvapen m.m. (FAP 104-2) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:14) att en polis under tjänstgöring ska bära det eller de skjutvapen som har tilldelats honom eller henne då han eller hon tjänstgör i yttre tjänst eller i sådan inre tjänst där det av säkerhetsskäl är motiverat att bära skjutvapen. Polismyndigheten får dock besluta om undantag från kravet på att bära skjutvapen i yttre tjänst om det finns särskilda skäl.

I Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2012:3) återfinns Rikspolisstyrelsens föreskrifter om expanderbar batong (FAP 200-7) där det i 1 § stadgas att en polismyndighet får tillåta en polis att bära batong i tjänsten om det finns behov och om han eller hon har godkänt resultat i utbildning i handhavande av batongen som sägs i 3 – 5 §§ i FAP 200-7.

I 8 § i Rikpolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray) (FAP 104-4) som återfinns i Rikspolisstyrelsens författningssamling (RPSFS 2011:17) står det skrivet att bara en polis som med godkänt resultat har genomgått utbildning enligt 17 § FAP 104-4 får bära OC-spray. Enligt 9 § FAP 104-4 ska en polis i yttre tjänst under tjänstgöring bära den OC-spray som han eller hon har tilldelats.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (311)
2020-12-30 Regler kring hittegods
2020-12-25 Får polisen genomsöka ett fordon?
2020-12-08 Hur hämtar jag ut mitt nya nationella id-kort?
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?

Alla besvarade frågor (88318)