Polisanmälan utan grund

2015-03-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Nu är det såhär att vi fick in en anmälan om att vi skulle ha misshandlat vår katt genom att slänga ut henne. Detta är ej sant då hon är utekatt och på sommaren är ute längre perioder och på vintertid är inne 22 utav 24 timmar. Vi kommer såklart samarbeta fullt ut. Nu är min fråga när detta visas är felaktigt om vi har rätt att veta vem anklagaren är och om vi har rätt att anmäla i förtal eller kränkning? Då vi finner detta mycket jobbigt och orsakar oro och sorg i hela vår familj. Kan jag på något sätt gå vidare med detta?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det som du beskriver kan utgöra brotten falsk angivelse eller falsk tillvitelse som regleras i 15:6 respektive 15:7 BrB. Se 15:6 och 15:7, här och här

För att en angivelse ska vara brottslig enligt 15:6 BrB måste personen som anmäler brottet peka ut någon som skyldig till brottet och denna angivelse ska kunna fattas som en uppmaning till åtal. Det krävs alltså att den som anmäler har för avsikt att angivelsen leder till åtal. Det krävs även att det står klart att angivelsen innehåller osann information och den riktar sig mot en oskyldig person. Gärningsmannen måste ha uppsåt till att en oskyldig person döms till ansvar för ett visst brott.

Om angivelsen inte kan anses vara brottslig, kan det möjligtvis handla om falsk tillvitelse enligt 15:7 BrB. Enligt denna bestämmelse döms någon som sanningslöst tillvitar annan ett brott, besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Det krävs inte att personen som tillvitelsen riktar sig mot är oskyldig för att tillvitelsen ska vara brottslig, att uppgifterna som lämnas är avsedda att leda till åtal eller att personen som anmälts blir dömd. Gärningsmannens uppsåt ska täcka att uppgiften han eller hon lämnar är osann.

Polisanmälan är en allmän handling, vilket innebär att du kan begära ut den, men polisen prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Det kan vara så att den allmänna handlingen är sekretessbelagd och inte får lämnas ut. Du kan vända dig till den polisstation där anmälan har gjorts för att få ut handlingen.

Hoppas informationen var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll