Polisanmälan och kontaktförbud vid kränkande mejl

FRÅGA
HejJag har fått flertals mejl från en kvinna med innehåll att "du stinker", "sådana som du ska lämna Sverige" , "jag ser till att du blir sparkad från arbetet" mm. Jag har upprepat gånger skrivit till henne att hon ska sluta kontakta mig men så kommer en nytt mejl i alla fall. Jag har sparat en det av hennes mejl.Ibland har jag blivit upprörd och skrivit till henne att hon är en fet, tjock, dum ko som behöver psykiatrisk hjälp.Jag undrar om hur jag kan gå vidare. Polisanmäla och be om kontaktförbud?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

De trakasserier som du beskriver dig bli utsatt för kan falla under flera brottsrubriceringar, exempelvis förolämpning eller ofredande.

Förolämpning sker då någon kränker en annan person genom att rikta ett meddelande direkt till den brottsdrabbade och meddelandet ska även vara ägnad att såra den personen, 5 kap. 3 § brottsbalken (här). Till ofredande kan trakasserier via telefon eller mejl räknas, 4 kap. 7 § BrB.

Vad gäller kontaktförbud är det något som en person som utsätts för brott kan begära att få upprättat gentemot den som utför brottet. Polisen har en skyldighet att skyndsamt utreda om kontaktförbud ska utfärdas. För att både få bukt med problematiken och få ett kontaktförbud utfärdat bör trakasserierna polisanmälas.

Vid polisanmälan är det viktigt att du berättar vad som hänt och när respektive händelse inträffat och om det är möjligt styrker detta med mejl eller annan bevisning som kan finnas. Spara allt som kan tänkas få betydelse i bevishänseende och ta med mejl osv. till polisen. Berätta detaljerat för att öka trovärdigheten och tala även om hur du upplevt händelserna. Om det finns tillräckligt med underlag påbörjas ett ärende och en förundersökning inleds. Känner du att det kvinnan i fråga skriver till dig är allvarligt bör du göra en polisanmälan.

Vad gäller kontaktförbud kan polisen hjälpa dig ta kontakt med en allmän åklagare för att undersöka möjligheten till kontaktförbud, 7 § lag om om kontaktförbud (här). Ett kontaktförbud ska utfärdas om det p.g.a. särskilda omständigheter finns risk för att den som får kontaktförbudet kommer att begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som förbudet avser skydda, 1 § KontaktförbudsL. Vid bedömningen ska särskilt tas hänsyn till om personen tidigare har begått brott mot en persons liv, hälsa, frihet eller frid. Då det inte framgår att kvinnan som trakasserar dig har dömts för något brott tidigare är det osäkert om hon skulle åläggas kontaktförbud, men det går givetvis alltid att undersöka möjligheten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1049)
2020-10-29 Brottet förolämpning
2020-10-29 Falska rykten på sociala medier, är det förtal?
2020-10-29 Fråga om förtal eller grovt förtal
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?

Alla besvarade frågor (85559)