Polisanmälan mot oskyldig person

FRÅGA
Min son, 15 år, har blivit anklagad av en lagkompis och hans pappa att han har tagit lagkompisens klocka värd 1200 kronor på träningen. Killen letade igenom min sons väska och tömde ut innehållet i väskan. Han letade inte i nån annans väska. Pappan har skrivit till mig att han ska polisanmäla och uppge min son som misstänkt för brottet. Han vill att min son ska in på förhör. Killen har tidigare blivit av med en mobil på träningen för ca ett år sedan och även då misstänkte de min son. Den gången letade jag genom hans saker.Min son var in en snabbis i omklädningsrummet för att hämta en sak och då påstår de att han tog klockan.Hur ska jag agera? Är inte detta förtal? Om det visar sig att han är oskyldig, kan jag motanmäla?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om någon polisanmält en person som är oskyldig för att ha begått brott, med syfte att anmälan ska leda till att den angivne ska bli dömd, kan det falla in under brottet falsk angivelse i 15 kap. 6 § första stycket brottsbalken (1962:700) (BrB). Det ska röra sig om en någorlunda allvarligt menad anmälan, det ska finnas en risk att någon tror på det som sägs och att brottet faller under allmänt åtal, d.v.s. att en åklagare kan väcka talan för brottet. Om den som anmält inte insåg, men hade skälig anledning att anta att den angivne var oskyldig, kan denne istället enligt andra stycket i paragrafen dömas för obefogad angivelse.

För att förtal enligt 5 kap. 1 § BrB ska aktualiseras krävs att någon kan anses ha utpekat en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnat uppgifter som annars varit ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Gärningspersonen ska inte dömas till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna och de var sanna eller det fanns skälig grund för att tro att de var sanna. Enligt huvudregeln är det endast målsäganden, den som blivit utsatt för brottet, som får väcka åtal för förtal, men om brottet riktats mot en person som inte fyllt 18 år får allmän åklagare väcka talan om det kan anses påkallat ur allmän synpunkt, 5 kap. 5 § BrB.

Att rota igenom någon annans väska utan tillstånd skulle kunna utgöra en kännbar fridskränkning och därmed falla in under annat hänsynslöst beteende i bestämmelsen om ofredande i 4 kap. 7 § BrB. Det krävs att personen uppnått straffbarhetsåldern på 15 år för att kunna dömas till påföljd, 1 kap. 6 § BrB.

För samtliga av dessa brott krävs att gärningen begåtts med uppsåt för att gärningspersonen ska dömas till ansvar, 1 kap. 2 § första stycket BrB. Det innebär att man gör något medvetet för att exempelvis uppnå en viss följd.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1042)
2020-10-23 Finns det grund för att anmäla för förtal?
2020-10-22 Utpekande vid förtal
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier

Alla besvarade frågor (85315)