Polisanmälan avseende dataintrång

FRÅGA
Kan man polisanmäla någon som tar sig in på Gmail konto och försöker/Tar bort videos på Youtube Var ska man ringa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 4 kap. 9 c § brottsbalken (1962:700) stadgas bland annat att den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Personen som har gjort intrång i ditt e-postkonto ska utan ditt tillstånd ha utfört handlingen. Vidare ska personen haft uppsåt att utföra intrånget, det vill säga att det har varit ett medvetet val, 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken. Denne ska ha insett inte endast risken, utan också förverkligandet av att ett intrång kommer att ske utan ditt tillstånd.

Du kan absolut polisanmäla händelsen. Det är ett polisiärt ärende eftersom ett straffrättsligt brott har begåtts. Du kan ta kontakt med Polisen på 114 14, dit icke-akuta ärenden hänvisas till. De hjälper dig med att upprätta en anmälan.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.

Brottsbalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (971)
2020-07-02 Räknas det som hemfridsbrott när brottet begås av en myndighetsperson?
2020-06-30 Vad kan jag göra om min före detta man hotar andra män?
2020-06-30 Sprida lättklädda bilder på internet
2020-06-30 Begår jag kvinnofridskränkning om jag är full?

Alla besvarade frågor (81663)