Polisanmäla på falska grunder

FRÅGA
Vi misstänker att någon, för oss okänd, trakasserar oss genom att dels ha anmält vårt pågående nybygge till Arbetsmiljöverket, samt anmält släktingar till oss för bristande djurhållning. Båda anmälningarna har kontrollerats på plats inom loppet av två dagar, av Arbetsmiljöverket samt Länsstyrelsen. Inga brister hittades i något av fallen. Vi tycker det hela är mycket obehagligt. Bör man polisanmäla detta? Det borde väl rimligen vara brottsligt att anmäla någon på falska grunder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Angående en anmälan grundad på osanna uppgifter så kan brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § BrB, samt falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § BrB, bli relevanta.

Falsk angivelse innebär att man angiver oskyldig person till åtal med uppsåt (avsikt) att denne ska bli fälld till ansvar. Brottet kan leda till fängelse i högst 2 år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse högst sex månader. Enligt 15 kap. 6 § 2 st. BrB leder angivelse av oskyldig till åtal om han icke insåg men hade skälig anledning anta att den angivne var oskyldig att personen i fråga döms till obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader istället.

Falsk tillvitelse,15 kap. 7 § BrB, kan person dömas för om han eller hon till åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst beskyller annan en brottslig gärning, påstår besvärande omständigheter eller förnekar friande eller mildrande omständighet. Brottet leder till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om han eller hon inte insåg men hade skälig anledning att anta att utsagan var sanningslös, döms personen istället för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ni kan alltid polisanmäla detta och föra vidare era bekymmer till polisen. Polisen kommer sedan inleda en förundersökning. Efter förundersökningen beslutar åklagaren om de ska väcka åtal eller inte.

Om ni har fler frågor så är ni varmt välkomna att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96531)